donderdag 28 juni 2012

Eindejaarsdrink Dorp

Op donderdag 28 juni nodigde de ouderraad alle leerlingen, familie en sympathisanten uit op de traditionele eindejaarsdrink die het schooljaar afsluit. Ons team zorgde voor drankjes, ijsjes en versnaperingen. Ouders, leerkrachten en kinderen maakten er een gezellig samen-zijn van.

Zoals ieder jaar wendde de ouderraad de opbrengsten van de activiteiten– die ook dit jaar massaal gesteund werden– aan voor twee cadeaucheques van 500 euro.
De eerste werd geschonken aan de eerste graad Dorp, de tweede is voor de klassen op het Jules Persynplein. Vorig jaar verzamelden we eenzelfde bedrag voor de kleuterjuffen, die het gebruikten om een deeltje van de nieuwe “boot” mee te bekostigen die volgend schooljaar de speeltuin zal sieren.
Ditmaal zal de cheque dienen om buitenspeelgoed aan te kopen voor de speelplaats van de lagere schoolkinderen op het Dorp. De leerkrachten op het Persynplein denken nog twee deugddoende vakantiemaanden na over de vraag waar het geld best besteed kan worden.

Uiteraard kan dit alles niet gebeuren zonder uw blijvende steun en dus sluiten we het schooljaar graag af met een dankwoordje aan iedereen die zijn steentje bijdroeg tot het succes van onze activiteiten, op welke manier dan ook.
Bedankt en tot volgend schooljaar!

Eindejaarsdrink 28/06/2012

Geen opmerkingen: